• Laagste prijsgarantie
  • Gratis parkeren
  • Hoge kwaliteit & scherpe prijzen
Advies op maat? 0320 416 610

De Meubelmarkt verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een garantie van één (1) jaar (plooivorming, verkleuring en zachter worden van een polyether vulling vallen buiten deze garantie), na overleg van een origineel aankoopbewijs. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid gecontroleerd en bij een foutediagnose wordt er eerst overleg gepleegd met desbetreffende fabrikant deze bepaalt of het artikel gerepareerd of tegen hetzelfde artikel omgeruild wordt, mits deze nog leverbaar en op voorraad is.

Bovenstaande geldt alleen als er foto”s van het product en eventueel foto”s van het probleem naar De Meubelmarkt zijn verzonden. Zodat wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een reparatie of vervanging van het product kunnen aanbieden. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door De Meubelmartk op te geven adres.De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

1: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
2: indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is / zijn uitgevoerd.
3: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens De Meubelmarkt zijn verricht.
4: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
5: indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
6: indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
7: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door De Meubelmarkt echter geen defect geconstateerd kan worden.Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

Handelsmerk

De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door De Meubelmarkt afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van De Meubelmarkt blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor De Meubelmarkt in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal De Meubelmarkt niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van De Meubelmarkt. De afnemer vrijwaart De Meubelmarkt te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De Meubelmarkt

Schoepenweg 73
8243 PX Lelystad
info@demeubelmarkt.nl

  • Verrassende en veelzijdige collectie altijd scherp geprijsd
  • Veilig en betrouwbaar online betalen!

Heeft u reeds een offerte?

Veilig betalen

  • GEEN AANBETALING

Voordelen van de meubelmarkt

  • Gratis parkeren
  • Hoge kwaliteit & scherpe prijzen
  • In onze showroom niet gezien wat u zocht? Bezoek vrijblijvend ons inkoopcentrum!

Heeft u een vraag?